Thursday 7 January 2016

Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω: Ένας Νέος Οικονομικός Κύκλος Ξεκινά!Πραγματοποιείται στις 10 Ιανουαρίου 2016, στις 3.30πμ με συντεταγμένες Αθήνας, η πρώτη Νέα Σελήνη της χρονιάς. Το ζώδιο στο οποίο πραγματοποιείται είναι το ρεαλιστικό, στρατηγικό και φιλόδοξο ζώδιο του Αιγόκερω. Αν και στο εν λόγω ζώδιο η Σελήνη βρίσκεται σε αδυναμία, πράγμα που δεν ευνοεί τόσο τα συναισθηματικά ζητήματα, η Νέα Σελήνη στο ζώδιο αυτό σηματοδοτεί μια καινούρια αρχή σε επίπεδο επαγγελματικό καθώς και σε επίπεδο καριέρας και κοινωνικής αναγνώρισης. Βέβαια, το γεγονός ότι τόσο ο Ερμής όσο και ο Δίας στην Παρθένο (ζώδιο του Ερμή) έχουν μόλις γυρίσει ανάδρομοι αποκαλύπτει ότι η καινούρια αυτή αρχή δεν είναι και τόσο καινούρια. Πρόκειται περισσότερο για προσπάθεια τακτοποίησης εκκρεμοτήτων που μάλλον έχουν φτάσει στο «αμήν» όπως μας λέει ο Ερμής από την αναιρετική, δηλαδή την τελευταία, μοίρα του Αιγόκερω.


Η ίδια μοίρα δείχνει ότι οι εκκρεμότητες θα τακτοποιηθούν είτε με πάρα πολλή είτε με πολύ λίγη αιγοκερίσια οργάνωση και μεθοδικότητα. Το πιθανότερο είναι να υπάρχει συνεχής διακύμανση μεταξύ αυτών των δύο άκρων το αργότερο μέχρι τα μέσα του Φλεβάρη οπότε ο Ερμής θα ξαναβρεθεί στην ίδια μοίρα που βρίσκεται τώρα. Οι εν λόγω εκκρεμότητες ενδέχεται να είναι συγγραφικές, εμπορικές, εκπαιδευτικές, νομικές ή αναπτυξιακές, όπως μαρτυρά η φύση του Ερμή και του Δία.

Είναι εξίσου σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Νέα Σελήνη δέχεται μια θετική όψη τριγώνου από τον ανάδρομο Δία, η οποία υπόσχεται εύκολη εμπέδωση των τυχόν οφελών που έχουν εμφανιστεί από τα μέσα Οκτώβρη 2015 έως και τις αρχές αυτού του μήνα, περίοδος κατά την οποία ο Δίας βρισκόταν στη σκιά του. Μάλιστα, η ταυτόχρονη ενεργοποίηση του τετραγώνου Ουρανού-Πλούτωνα από τη Νέα Σελήνη, σε αποκλίνουσες ωστόσο όψεις, δείχνει τη ριζική και ξαφνική αλλαγή που φαίνεται να έχει ήδη απαιτηθεί από πολλούς κατά την προσπάθεια να αξιοποιήσουν τα οφέλη ή τις υποσχέσεις του Δία. Η ριζική αλλαγή και μεταμόρφωση τονίζεται από τον Άρη ο οποίος βρίσκεται ήδη στον Σκορπιό, το ένα από τα δύο ζώδια της παραδοσιακής κυριαρχίας του. Από εκεί χαρίζει όρεξη, ορμή και αποφασιστικότητα ώστε να επιτευχθεί η όποια ριζική αλλαγή ή μεταμόρφωση παρά το ότι κάτι τέτοιο αποτελεί πηγή σοβαρής συναισθηματικής ανασφάλειας (Άρης στη μοίρα της απόλυτης πτώσης της Σελήνης).

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι η Νέα Σελήνη συμπίπτει με την εκκίνηση ενός νέου κύκλου Αφροδίτης-Κρόνου καθώς οι δύο αυτοί πλανήτες βρίσκονται σε όψη συνόδου στον Τοξότη. Από μόνο του αυτό σημαίνει ότι η παρούσα Νέα Σελήνη έχει ισχύ μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2016 οπότε θα ξεκινήσει νέος κύκλος Αφροδίτης-Κρόνου. Ο κύκλος αυτός σχετίζεται με οικονομική διαχείριση και σχέδια καθώς και με σφυρηλάτηση επαγγελματικών συνεργασιών και συναισθηματικών δεσμών. Το ζώδιο του Τοξότη τονίζει την αισιοδοξία και τη διάθεση διάνοιξης νέων οριζόντων σε ό,τι αφορά τα παραπάνω ζητήματα παρά τα δευτερεύοντα εμπόδια που προκύπτουν από την τακτοποίηση επαγγελματικών εκκρεμοτήτων που έχουν φτάσει στο «αμήν» όπως αναφέρθηκε και παραπάνω (Αφροδίτη-Κρόνος ημιτετράγωνο με Ερμή ανάδρομο σε αναιρετική Αιγόκερω). Στη διάνοιξη νέων οριζόντων βοηθά ο Ουρανός από θέση τριγώνου με Αφροδίτη-Κρόνο δίνοντας ευφυείς και πιθανώς αιφνίδιες λύσεις παρά τυχόν συναισθήματα μειονεξίας ή περιθωριοποίησης (τετράγωνο Χείρωνα με Αφροδίτη-Κρόνο). Σε κάθε περίπτωση, σας ευχόμαστε μια καλή Νέα Σελήνη!

No comments:

Post a Comment