Thursday 28 August 2014

Πρόγραμμα Σπουδών Αστρολογίας του Βαγγέλη Πετρίτση, PhD

Βραβευμένος αστρολόγος από τον Αστρολογικό Σύνδεσμο Μεγάλης Βρετανίας και πιστοποιημένος από τη Σχολή Αστρολογικών Σπουδών του Λονδίνου με εκτεταμένες έρευνες και επιτυχείς προβλέψεις για τα τεκταινόμενα στην Ελλάδα, ο Δρ. Πετρίτσης, προεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φίλων Αστρολογίας, σας καλωσορίζει στο εξ Αποστάσεως και πρωτοποριακό Πρόγραμμα Σπουδών Αστρολογίας. Το Πρόγραμμα αυτό απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και σε άτομα που έχουν ήδη κάποιες ή και αρκετές γνώσεις αστρολογίας τις οποίες όμως θα ήθελαν να συστηματοποιήσουν ή να επισημοποιήσουν. Απευθύνεται εξίσου σε άτομα που ενδιαφέρονται για την αστρολογία ως καθαρά μέσο αυτογνωσίας και σε άτομα που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν επαγγελματικά με αυτήν.


Τα μαθήματα γίνονται διά ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και προβλέπεται η παροχή πλούσιων διδακτικών σημειώσεων. Ο εκπαιδευόμενος εγγράφεται στο Πρόγραμμα όποτε το επιθυμεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς, διαβάζει τη διδακτέα ύλη από το σπίτι στον δικό του ρυθμό και στέλνει ασκήσεις προς διόρθωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δείτε παρακάτω το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων, τη χρονική διάρκεια και το κόστος φοίτησης, τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων καθώς και τις λεπτομέρειες γύρω από τη χορήγηση πιστοποιητικών.


Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφή στο Πρόγραμμα Σπουδών Αστρολογίας επικοινωνήστε με τον Δρα Πετρίτση στο 6977-786410 ή στο 210-2522030 απογευματινές ώρες (17.00-20.00). Μπορείτε επίσης να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση mathimata.astrologias@gmail.com




Πρόγραμμα Σπουδών Αστρολογίας



Μάθημα 1ο: Εισαγωγή στο Ηλιακό Σύστημα και τους Αστρολογικούς Πλανήτες 

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται το ηλιακό σύστημα και η αστρονομία, η μυθολογία και η ψυχολογική ερμηνεία των επτά παραδοσιακών πλανητών (Ήλιου, Σελήνης, Ερμή, Αφροδίτης, Άρη, Δία και Κρόνου), καθώς και του Χείρωνα και των εξωκρόνιων πλανητών (Ουρανού, Ποσειδώνα και Πλούτωνα). 


Μάθημα 2ο: Εισαγωγή στον Ζωδιακό Κύκλο και τα Δώδεκα Ζώδια

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η μυθολογία και η ψυχολογική ερμηνεία του κάθε ζωδίου ξεχωριστά, μαζί με τον πλανήτη που κυβερνά το κάθε ζώδιο. Εξετάζονται επίσης οι κατηγοριοποιήσεις των ζωδίων ανά πολικότητα (εξωστρεφής-εσωστρεφής), στοιχείο (φωτιά-γη-αέρας-νερό) και ποιότητα (παρορμητική-σταθερή-μεταβλητή) καθώς και η ερμηνεία των πλανητών στα ζώδια


Μάθημα 3ο: Εισαγωγή στους Δώδεκα Αστρολογικούς Οίκους 

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η ψυχολογική και κοσμική ερμηνεία του κάθε οίκου ξεχωριστά, μαζί με τη διαίρεση του ωροσκοπίου σε ημισφαίρια και τεταρτημόρια. Εξετάζεται επίσης η σύγκριση των οίκων με τα ζώδια και τους πλανήτες καθώς και η ερμηνεία των πλανητών σε ζώδια και οίκους. Γίνεται, τέλος, σε βάθος ανάλυση της ψυχολογικής ερμηνείας των δύο βασικών αξόνων του ωροσκοπίου (Ωροσκόπος/Κατερχόμενο και Μεσουράνημα/Ναδίρ) όπως και της ερμηνείας των ακμών των οίκων με τη βοήθεια των πλανητικών κυριαρχιών.

Μάθημα 4ο: Εισαγωγή στις Όψεις και τους Πλανητικούς Σχηματισμούς

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η ψυχολογική ερμηνεία των βασικών και δευτερευουσών όψεων που σχηματίζονται μεταξύ πλανητών (π.χ., σύνοδος, αντίθεση, τρίγωνο, τετράγωνο, εξάγωνο, ημιτετράγωνο, ημιεξάγωνο, κ.α.). Εξετάζονται επίσης οι πλανητικοί σχηματισμοί, δηλαδή τα αναγνωρίσιμα μοτίβα μεταξύ πλανητών που έχουν τη μορφή γεωμετρικών σχημάτων όπως είναι το Μεγάλο Τρίγωνο, το Ταυ-Τετράγωνο και ο Χαρταετός.


Μάθημα 5ο: Ειδικά Θέματα στην Ερμηνεία των Πλανητών

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται οι φάσεις και οι δεσμοί της Σελήνης καθώς και οι ανάδρομοι, εκτός ορίων και άνοπτοι πλανήτες. Εξετάζονται επίσης οι θεμελιώδεις δυνάμεις των πλανητών και τα ενεργειακά φορτισμένα σημεία του ωροσκοπίου όπως είναι οι κρίσιμες και αναιρετικές μοίρες του ζωδιακού.


Μάθημα 6ο: Σύνθεση και Πλήρης Ερμηνεία Ωροσκοπίου

Στο μάθημα αυτό γίνεται ανακεφαλαίωση όλων των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί χάρη στην παρακολούθηση όλων των προηγούμενων κύκλων και διδάσκονται τρόποι σύνθεσης των πληροφοριών που παρέχει το ωροσκόπιο σχετικά με τα βασικά του μοτίβα.  


Θα διδαχθούν μελλοντικά: α) Αστρολογία & Ανθοϊάματα Μπαχ, β) Οικογενειακή Αστρολογία: Εγώ και η Οικογένεια, γ) Συναστρία: Εγώ και ο Άλλος, δ) Κοσμική Αστρολογία: Εγώ και ο Κόσμος.


Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η οργάνωση της δομής του εξ αποστάσεως Προγράμματος Σπουδών Αστρολογίας βασίζεται σε Μαθήματα καθένα εκ των οποίων διαιρείται σε Διδακτικές Ενότητες. Η χρονική διάρκεια του κάθε Μαθήματος είναι δύο μήνες και ο απαιτούμενος "χρόνος διδασκαλίας" εκτιμάται στις 65 ώρες κατά μέσο όρο ανά Μάθημα. 


Κόστος Φοίτησης

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Σπουδών Αστρολογίας ανέρχεται στα €50 και πληρώνεται εφάπαξ, ανεξάρτητα του ποια ή πόσα Μαθήματα θα παρακολουθήσει ο εκπαιδευόμενος. Το ποσό αυτό εξασφαλίζει προτεραιότητα στην παρακολούθηση άλλων Μαθημάτων του Προγράμματος και καλύπτει τα έξοδα για την έκδοση ή/και αποστολή πιστοποιητικών στον εκπαιδευόμενο. 

Το κόστος φοίτησης ανά Μάθημα/δίμηνο ανέρχεται στα €200, άρα στα €100 το μήνα. Τα δίδακτρα πληρώνονται εντός της πρώτης βδομάδας του κάθε μήνα. Προβλέπεται παροχή έκπτωσης 100 σε περίπτωση ταυτόχρονης προεξόφλησης των διδάκτρων τριών Μαθημάτων. Το κόστος καλύπτει την παροχή ύλης, την εκπαιδευτική υποστήριξη και τη διόρθωση των ασκήσεων του εκπαιδευόμενου. Εάν ο εκπαιδευόμενος χρειάζεται περαιτέρω επίβλεψη, θα καταβάλλεται το ποσό των €100 για κάθε μήνα παρατάσης.



Τρόπος Διεξαγωγής του Προγράμματος 
Το Πρόγραμμα Σπουδών Αστρολογίας διεξάγεται διά ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ο εκπαιδευόμενος μπορεί να εγγραφεί οποτεδήποτε το επιθυμεί μέσα στη χρονιά (εκτός Αυγούστου). Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Δρ. Πετρίτσης ο οποίος στέλνει στον εκπαιδευόμενο τη διδακτέα ύλη ηλεκτρονικά και σταδιακά σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα διάθεσης διδακτικών ενοτήτων το οποίο ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει αμέσως μετά την εγγραφή του. Μαζί με αυτό λαμβάνει και ένα χρονοδιάγραμμα υποβολής ασκήσεων το οποίο ο εκπαιδευόμενος συμβουλεύεται για να συμπληρώνει και να στέλνει στον υπεύθυνο μία άσκηση τη φορά. Η συμπλήρωση των ασκήσεων θα βασίζεται στη θεωρία και τα παραδείγματα της διδακτέας ύλης χωρίς όμως ο εκπαιδευόμενος να προβαίνει σε αντιγραφή της ύλης.

Ο υπεύθυνος οφείλει να διορθώνει την κάθε άσκηση και να στέλνει τα σχόλιά του στον εκπαιδευόμενο εντός μιας εβδομάδας από την αποστολή της άσκησης. Τα σχόλια του υπευθύνου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον εκπαιδευόμενο κατά τη συμπλήρωση της επόμενης άσκησης. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, ο εκπαιδευόμενος δεν προλαβαίνει την προθεσμία υποβολής κάποιας άσκησης, οφείλει να ειδοποιήσει τον υπεύθυνο το συντομότερο δυνατόν πριν τη λήξη της αντίστοιχης προθεσμίας. 

Η επικοινωνία διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: mathimata.astrologias@gmail.com 

Παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (για το διάστημα που διαρκεί το εκάστοτε Μάθημα) στον υπεύθυνο του Προγράμματος για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τις διδακτικές ενότητες και τις ασκήσεις αξιολόγησης. 

Προβλέπεται χωρίς επιπλέον χρέωση μια δίωρη εκπαιδευτική συνεδρία είτε τηλεφωνικά είτε μέσω skype ανά Μάθημα, δηλαδή ανά δίμηνο, κατόπιν αιτήματος του εκπαιδευόμενου και μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν απορίες που δεν έχουν λυθεί γραπτώς.


Εξετάσεις και Πιστοποίηση 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ασκήσεων των προηγούμενων Μαθημάτων, ο εκπαιδευόμενος έχει την επιλογή να εξεταστεί γραπτώς για το Πιστοποιητικό Πλήρους Ερμηνείας Ωροσκοπίου (3.000-3.500 λέξεις). Τα εξέταστρα ανέρχονται στα €200. Μαζί με τις οδηγίες για το διαγώνισμα, παρέχονται και πληροφορίες για ατομική μελέτη στο σπίτι πάνω στην Ιστορία της Αστρολογίας.

Χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης στο τέλος του κάθε Μαθήματος εφόσον ο εκπαιδευόμενος έχει συμπληρώσει επιτυχώς όλες τις ασκήσεις αξιολόγησης. Επιπλέον, χορηγείται Πιστοποιητικό Πλήρους Ερμηνείας Ωροσκοπίου εφόσον ο εκπαιδευόμενος έχει συμπληρώσει επιτυχώς όλες τις ασκήσεις όλων των Μαθημάτων καθώς και την τελική εργασία πάνω στην πλήρη ερμηνεία ωροσκοπίου.


No comments:

Post a Comment