Saturday, 28 February 2015

Ο Ζωδιακός Κύκλος και τα Ανθοϊάματα Μπαχ - Μέρος ΑΟ Δρ. Έντουαρντ Μπαχ, παθολόγος και βακτηριολόγος που έζησε και εργάστηκε στην Αγγλία (1886-1936), ανακάλυψε μια σειρά από ανθοϊάματα τα οποία έγιναν τελικά γνωστά με το όνομά του. Τα ανθοϊάματα προέρχονται από άνθη διαφόρων δέντρων και φυτών και η δράση τους έγκειται στην απάλυνση και εξισορρόπηση πολλών αρνητικών ψυχολογικών και νοητικών καταστάσεων. Μάλιστα, τα δώδεκα πρώτα ανθοϊάματα που ανακάλυψε ο Μπαχ τα ονόμασε «Twelve Healers», Δώδεκα Θεραπευτές δηλαδή. Η ονομασία αυτή υποδηλώνει έναν, αν μη τι άλλο, ασυνείδητο συντονισμό του Μπαχ με τα αρχέτυπα του ζωδιακού, δεδομένου του ότι ο ίδιος ποτέ δεν τα συνέδεσε ανοικτά με τα δώδεκα ζώδια. Έπρεπε να περάσουν σχεδόν πενήντα χρόνια μετά το θάνατο του Μπαχ για να γίνει και επίσημα η αντιστοίχιση των Δώδεκα Θεραπευτών στα δώδεκα ζώδια και αυτό το χρωστάμε στον αστρολόγο Πίτερ Ντέμιαν (1986).

Tuesday, 17 February 2015

New Moon n Aquarius: The ‘Finger of Fate’ is Back…On February 18, 2015, 11:47pm, GMT, there is one more New Moon taking place this year in the sign of Aquarius. The first one took place on January 20th in the very first degree of the sign, while the current one takes place in the very last degree of the same sign (at 29º 59΄ to be accurate). We were writing back then about a new beginning that had a touch of subversion and revision – this was clearly confirmed given the significant subversion in Greek politics with the election of a left government five days later and the subsequent revision of several decisions that had been made by the previous government. All this subversion is in line with the two successive New Moons in the same sign, which is very rare and unusual and definitely matched to the subversive and revolutionary nature of the sign of Aquarius.

Νέα Σελήνη στον Υδροχόο: Το «Δάχτυλο της Μοίρας» Ξαναχτυπά!Στις 19 Φεβρουαρίου 2015, 1:47πμ με συντεταγμένες Αθήνας, πραγματοποιείται δεύτερη Νέα Σελήνη για φέτος στο ζώδιο του Υδροχόου. Η πρώτη είχε πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου στην πρώτη μοίρα του ζωδίου, ενώ η παρούσα γίνεται στην τελευταία μοίρα του ίδιου ζωδίου, στις 29º και 59΄ για την ακρίβεια. Τότε γράφαμε για μια καινούρια αρχή που είχε «άρωμα ανατροπής και αναθεώρησης» – σαφώς και επιβεβαιωθήκαμε δεδομένης της σημαντικής ανατροπής στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας με την εκλογή αριστερής κυβέρνησης πέντε μέρες μετά και τη συνακόλουθη αναθεώρηση αρκετών αποφάσεων που είχαν παρθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Όλο αυτό το άρωμα ανατροπής συνάδει με τις δύο διαδοχικές Νέες Σελήνες στο ίδιο ζώδιο, πράγμα αρκετά σπάνιο και ασυνήθιστο και φυσικά ταιριαστό στην ανατρεπτική και επαναστατική φύση του Υδροχόου. 

Thursday, 12 February 2015

Water Violet: Το Ανθοΐαμα του ΥδροχόουΟ Δρ. Edward Bach, παθολόγος και βακτηριολόγος που έζησε και εργάστηκε στην Αγγλία (1886-1936), ανακάλυψε μια σειρά από ανθοϊάματα τα οποία έγιναν τελικά γνωστά με το όνομά του. Τα ανθοϊάματα προέρχονται από άνθη διαφόρων δέντρων και φυτών και η δράση τους έγκειται στην απάλυνση και εξισορρόπηση πολλών αρνητικών ψυχολογικών και νοητικών καταστάσεων. Μάλιστα, τα δώδεκα πρώτα ανθοϊάματα που ανακάλυψε ο Bach τα ονόμασε «Twelve Healers», Δώδεκα Θεραπευτές δηλαδή. Η ονομασία αυτή υποδηλώνει έναν, αν μη τι άλλο, ασυνείδητο συντονισμό του Bach με τα αρχέτυπα του ζωδιακού, δεδομένου του ότι ο ίδιος ποτέ δεν τα συνέδεσε ανοικτά με τα δώδεκα ζώδια. Έπρεπε να περάσουν σχεδόν πενήντα χρόνια μετά το θάνατο του Bach για να γίνει και επίσημα η αντιστοίχιση των Δώδεκα Θεραπευτών στα δώδεκα ζώδια και αυτό το χρωστάμε στον αστρολόγο Peter Damian (1986).

Wednesday, 11 February 2015

Αστρολογία και Εκλογές στην Μεταπολιτευτική Ελλάδα: Μέρος ΙΙΣτο πρώτο μέρος της αστρολογικής μελέτης μας για τις εθνικές εκλογές στην μεταπολιτευτική Ελλάδα υποστηρίξαμε τη θέση ότι το ωροσκόπιο της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στις φάσεις του Ερμή, ειδικά σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση της χώρας και τη διεξαγωγή εκλογών. Από τη μία, δείξαμε ότι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ελλάδα είναι ο Ερμής να βρίσκεται κοντά σε ένα από τα τέσσερα κομβικά σημεία του κύκλου του (α. είσοδος στη σκιά του, β. αναδρόμηση, γ. ορθοδρόμηση και δ. απελευθέρωση από τη σκιά του) ή σε ένα από τα δύο κομβικά σημεία του κύκλου Ηλίου-Ερμή (κατώτερη ή ανώτερη σύνοδος). Από την άλλη, δείξαμε ότι αναγκαία και ικανή συνθήκη για διαδοχική επανεκλογή κυβέρνησης είναι ο Ερμής να βρίσκεται σε φάση σκιάς, αναδρομής, απελευθέρωσης ή ανώτερης συνόδου με τον Ήλιο στις ακριβώς προηγούμενες εκλογές. Όποτε δηλαδή ο Ερμής δεν βρίσκεται σε κάποια από αυτές τις φάσεις στις ακριβώς προηγούμενες εκλογές, η απερχόμενη κυβέρνηση δεν επανεκλέγεται.

Saturday, 7 February 2015

Αστρολογία και Εκλογές στην Μεταπολιτευτική Ελλάδα: Μέρος ΙΟι τελευταίες εθνικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, οι οποίες οδήγησαν για πρώτη φορά τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στην εξουσία, σε συνεργασία βέβαια με τους ΑΝ.ΕΛ., διεξήχθησαν με Ερμή ανάδρομο. Αυτή είναι μια κάπως «περίεργη» αστρολογική συγκυρία για να εκλεγεί κυβέρνηση καθώς οι αναδρομές του Ερμή αναφέρονται συχνά ως περίοδοι εσωστρέφειας και ενδοσκόπησης που ευνοούν αναθεωρήσεις προηγούμενων αποφάσεων παρά τα καινούρια ξεκινήματα. Για το λόγο αυτό, θεωρήσαμε ότι θα είχε ενδιαφέρον να κάνουμε μια ανασκόπηση των αστρολογικών δεδομένων που έχουν σηματοδοτήσει εκλογή κυβέρνησης από τη μεταπολίτευση και μετά. Άλλωστε, αυτή είναι η περίοδος που οι περισσότεροι από εμάς θυμόμαστε καλύτερα και που μας αφορά πιο άμεσα.

Monday, 2 February 2015

Full Moon in Leo or "The Finger of Fate"...On February 3rd 2015 at 11:08 pm, GMT, there is a Full Moon taking place in the generous, shining and leading sign of Leo, which of course implies that the Sun is in the opposite sign of Aquarius. Just like with any Full Moon, this one too invites us to strike the right balance between two opposing but complementary forces. Therefore, the basic need for personal enhancement and leadership (Moon in Leo) must be balanced by the importance of teamwork and team spirit (Sun in Aquarius). The position of Jupiter being conjunct the Moon appears to inflate the need for personal enhancement and to make it harder for the opposing forces to balance. But the fact that Moon and Jupiter are both disposed by the Sun in Aquarius (Moon-Jupiter are in the sign ruled by the Sun) shows that priority should be given to collective brilliance and creativity so that any personal favor or benefit can be harnessed

Πανσέληνος στον Λέοντα ή το «Δάχτυλο της Μοίρας»…Πραγματοποιείται στις 4 Φεβρουαρίου 2015, 1.08 πμ με συντεταγμένες Αθήνας, Πανσέληνος στο γενναιόδωρο, λαμπερό και ηγετικό ζώδιο του Λέοντα, το οποίο φυσικά συνεπάγεται ότι ο Ήλιος βρίσκεται απέναντι στο ζώδιο του Υδροχόου. Όπως κάθε Πανσέληνος, έτσι και αυτή μας καλεί να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ δύο αντίθετων αλλά συμπληρωματικών δυνάμεων. Συνεπώς, η βασική ανάγκη για προσωπική ανάδειξη και ανάληψη ηγετικού ρόλου (Σελήνη στον Λέοντα) πρέπει να εξισορροπηθεί από τη σημασία της ομαδικότητας και του συλλογικού πνεύματος (Ήλιος στον Υδροχόο). Η θέση του Δία σε σύνοδο με την Σελήνη φαίνεται να διογκώνει την ανάγκη για προσωπική ανάδειξη και να δυσκολεύει την εξισορρόπηση των αντίθετων δυνάμεων. Όμως, η χορηγία και των δύο από τον Ήλιο (Σελήνη-Δίας βρίσκονται στο ζώδιο που κυβερνά ο Ήλιος) δείχνει ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ομαδική λάμψη και τη συλλογική δημιουργικότητα για να μπορέσει να υπάρξει προσωπική εύνοια και ωφέλεια.