Sunday, 20 November 2022

Νέα Σελήνη στον Τοξότη: Η Χαρά της Εξερεύνησης!

Πραγματοποιείται στις 24 Νοεμβρίου 2022, στις 00:57πμ με συντεταγμένες Αθήνας, Νέα Σελήνη στο αισιόδοξο και ταξιδιάρικο ζώδιο του Τοξότη. Όπως κάθε Νέα Σελήνη, έτσι και αυτή μας καλεί σε μια καινούργια αρχή σε εκείνον τον τομέα του ωροσκοπίου μας όπου τυχαίνει να πέφτει κάθε φορά. Λόγω ζωδίου ευνοούνται ξεκινήματα που αφορούν ζητήματα εκπαιδευτικά, νομικά, θρησκευτικά και ταξιδιωτικά καθώς και σχέσεις με το εξωτερικό. Πρόκειται, μάλιστα, για την πρώτη νουμηνία μετά τις έντονες και αγχωτικές εκλείψεις της 25ης Οκτωβρίου και της 8ης Νοεμβρίου κι έτσι, σε συνδυασμό με την χαλαρή και αυθόρμητη φύση του Τοξότη, η Νέα Σελήνη στο ζώδιο αυτό υπόσχεται περισσότερη χαλάρωση, χαρά και καλοπέραση.

Friday, 18 November 2022

New Moon in Sagittarius: The Joy of Exploration!

On November 23, 2022, at 10:57pm, GMT, there is a New Moon taking place in the optimistic and travel-loving sign of Sagittarius. Like every New Moon, this one too calls for us to make a new beginning in that area of one’s horoscope where it happens to occur. Due to the sign’s nature, beginnings related to educational, legal, religious and travel issues, as well as foreign relations, are favored. It is, in fact, the first new moon after the intense and stressful eclipses of October 25 and November 8. Therefore, if one also takes into account the relaxed and spontaneous nature of Sagittarius, this New Moon promises more relaxation, joy and good times.

Sunday, 6 November 2022

Lunar Eclipse across Taurus-Scorpio: Breaking Away for Good?

On November 8, 2022, at 11:02am, GMT, there is a Full Moon, which is also a lunar eclipse, taking place across the Taurus-Scorpio axis, the axis of survival and material and emotional security. It is the last eclipse of the year and is also the peak of the eclipse season that began on October 25 with the solar eclipsein Scorpio. Although eclipses, especially lunar ones, have a bad reputation, it is important to understand that they are essential to our spiritual evolution as they help us take action so as to make up for any deficiencies and, thus, open or close important chapters in our lives. These chapters may concern particularly our domestic, family and emotional life but also our relationships with important female figures, such as the mother, partner or wife.

Σεληνιακή Έκλειψη στον άξονα Ταύρου-Σκορπιού: Αποκοπή ή Διακοπή;

Πραγματοποιείται στις 8 Νοεμβρίου 2022, στις 13:02 με συντεταγμένες Αθήνας, Πανσέληνος, που είναι ταυτόχρονα σεληνιακή έκλειψη, στον άξονα Ταύρου-Σκορπιού, τον άξονα της επιβίωσης και της υλικής και συναισθηματικής ασφάλειας. Αποτελεί την τελευταία έκλειψη της χρονιάς και μαζί την κορύφωση της περιόδου των εκλείψεων που ξεκίνησε στις 25 Οκτωβρίου με την ηλιακή έκλειψη στον Σκορπιό. Αν και έχουν άσχημη φήμη οι εκλείψεις, και δη οι σεληνιακές, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι είναι απαραίτητες στην πνευματική μας εξέλιξη καθώς μας βοηθούν να αναλάβουμε δράση ώστε να αναπληρώσουμε τυχόν ελλείψεις και να ανοίξουμε ή να κλείσουμε σημαντικά κεφάλαια στην ζωή μας. Τα κεφάλαια αυτά μπορεί να αφορούν ιδιαίτερα την οικιακή, οικογενειακή και συναισθηματική μας ζωή αλλά και την σχέση μας με σημαντικά γυναικεία πρόσωπα, όπως η μητέρα, η σύντροφος ή η σύζυγος.

Wednesday, 19 October 2022

Solar Eclipse in Scorpio: On the Verge of World War III?

 

On October 25, 2022, at 10:48am, GMT, there is a New Moon taking place in Scorpio which is also a solar eclipse. It is the last solar eclipse of the year and is accompanied by the lunar eclipse of November 8, 2022. Although many people consider eclipses as bad omens, it is important to understand that eclipses spur us into action because they make us realize that there is a shortage that needs to be addressed. Given that this is a solar eclipse, we may feel lacking in creativity or in relation to our identity or our relationship with an important person, especially male, such as father, husband or employer. However, the fact that the degree in which the eclipse takes place (the Moon’s pure fall) is one of the most difficult of the zodiac, especially on a psychological level, helps us to understand that this is definitely not an easy eclipse.

Ηλιακή Έκλειψη στον Σκορπιό: Στα Πρόθυρα του Γ’ Παγκοσμίου;

Πραγματοποιείται στις 25 Οκτωβρίου 2022, στις 13:48 με συντεταγμένες Αθήνας, Νέα Σελήνη στον Σκορπιό που είναι ταυτόχρονα και ηλιακή έκλειψη. Αποτελεί την τελευταία ηλιακή έκλειψη της χρονιάς και συνοδεύεται από την σεληνιακή έκλειψη της 8ης Νοεμβρίου 2022. Αν και οι εκλείψεις συχνά θεωρούνται κακοί οιωνοί, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτές μας κινητοποιούν σε δράση διότι αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια έλλειψη υπάρχει την οποία χρειάζεται να αναπληρώσουμε. Με δεδομένο ότι πρόκειται για ηλιακή έκλειψη, ίσως νιώσουμε ότι υπάρχει κάποιο έλλειμμα δημιουργικότητας ή κάποια έλλειψη σε σχέση με την ταυτότητά μας ή την σχέση μας με κάποιο σημαντικό πρόσωπο, και δη αρσενικό, όπως ο πατέρας, ο σύζυγος ή ο εργοδότης. Ωστόσο, το γεγονός ότι η μοίρα στην οποία πραγματοποιείται η έκλειψη (απόλυτη πτώση Σελήνης) είναι από τις πιο δύσκολες του ζωδιακού, ειδικά σε ψυχολογικό επίπεδο, μας βοηθά να αντιληφθούμε ότι αυτή είναι μια διόλου εύκολη έκλειψη.