Monday, 30 March 2020

Covid-19: Ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος;


Πολλοί έχουν παρομοιάσει τις τελευταίες ημέρες με κατάσταση πολέμου όπου ο εχθρός είναι αόρατος – κορωνοϊός γαρ – και όπου η άμυνα έχει λάβει τη μορφή σχεδόν στρατιωτικού νόμου με απαγόρευση κυκλοφορίας, κλείσιμο συνόρων και εγκλεισμό στο σπίτι σε πολλές χώρες του κόσμου. Κατά τη στιγμή της συγγραφής υπολογίζεται ότι ο μισός πληθυσμός του πλανήτη τελεί υπό καραντίνα. Είναι σαφές ότι, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά ολόκληρος ο πλανήτης ζει στιγμές άνευ προηγουμένου καθώς είναι η πρώτη φορά που πολλές χώρες του κόσμου δρουν τόσο συντονισμένα για την αντιμετώπιση μιας ασθένειας που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) ονόμασε Covid-19 στις 11 Φεβρουαρίου 2020 και που χαρακτήρισε ως πανδημία έναν μήνα αργότερα, στις 11 Μαρτίου 2020. Είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά στην ιστορία, σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., που πανδημία προκαλείται από έναν κορωνοϊό, το πρώτο επίσημο περιστατικό του οποίου αναφέρθηκε στην Κίνα, στην πόλη Γουάν, στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τι έχει να μας πει, λοιπόν, η αστρολογία του πράγματος; Ποιοι είναι οι πιο άμεσα σχετιζόμενοι αστρολογικοί δείκτες; Τι νόημα μπορούμε να βγάλουμε από αυτούς και πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η κατάσταση στο μέλλον; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα στα οποία θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο παρόν άρθρο παραπέμποντας αστρολογικά στους δύο παγκόσμιους πολέμους και την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους αλλά ακόμα και στη Γαλλική Επανάσταση μεταξύ άλλων!

Sunday, 22 March 2020

New Moon in Aries: Need for Cure!


On March 24 2020, at 09:28am, GMT, there is a New Moon taking place in the dynamic, courageous and enthusiastic zodiac sign of Aries. It is the first New Moon to occur after the Spring Equinox (20/3) and Saturn's ingress into Aquarius (22/3), triggering at the same time the December 26, 2019 solar eclipse via hard aspects about which we had written (click here for the full-text article):
"This stresses the need for serious, methodical and radical changes as a prerequisite for any future expansion and development that this new chapter may promise. Further prerequisites include a definitive cut off from anything rotten or useless - despite the accompanying pain - forced restrictions, radical overhaul of one’s relationship with ancestors and the past as well as a profound ability of organization, order and strategy."

Νέα Σελήνη στον Κριό: Ανάγκη για Θεραπεία!


Πραγματοποιείται στις 24 Μαρτίου 2020, στις 11:28πμ με συντεταγμένες Αθήνας, Νέα Σελήνη στο δυναμικό, θαρραλέο και ενθουσιώδες ζώδιο του Κριού. Αποτελεί την πρώτη Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται μετά την Εαρινή Ισημερία (20/3) και την είσοδο του Κρόνου στον Υδροχόο (22/3) ενεργοποιώντας ταυτόχρονα με σκληρές όψεις την ηλιακή έκλειψη της 26ης Δεκεμβρίου 2019 για την οποία γράφαμε τότε (πατήστε εδώ για ολόκληρο το κείμενο):
«Οριστική αποκοπή από οτιδήποτε σάπιο ή άχρηστο – παρά τον συνοδό πόνο – αναγκαστικοί περιορισμοί, ριζική αναθεώρηση της σχέσης μας με προγόνους και το παρελθόν και βαθιά ικανότητα οργάνωσης, τάξης και στρατηγικής θα είναι ανάμεσα στις περαιτέρω προϋποθέσεις για επέκταση και ανάπτυξη».

Saturday, 7 March 2020

Full Moon Across Virgo-Pisces: Creating Order out of Chaos!


On March 9, 2020 at 5:47 pm, GMT, there is a Full Moon taking place across the Virgo-Pisces axis, the axis that balances between realism and dream, order and chaos, industriousness and relaxation. Like every Full Moon, this one too culminates processes that began at the previous New Moon (February 23rd), which spoke of success on the condition that our ideals are noble and in the service of the collective good. Therefore, this Full Moon illuminates the relative success or failure...

Πανσέληνος στον Άξονα Παρθένου-Ιχθύων: Τάξη στην Αταξία!


Πραγματοποιείται στις 9 Μαρτίου 2020 στις 7:47μμ με συντεταγμένες Αθήνας Πανσέληνος στον άξονα Παρθένου-Ιχθύων, τον άξονα που ισορροπεί μεταξύ ρεαλισμού και ονείρου, τάξης και αταξίας, εργατικότητας και χαλάρωσης. Όπως κάθε Πανσέληνος έτσι και αυτή κορυφώνει διαδικασίες που ξεκίνησαν κατά την προηγούμενη Νέα Σελήνη, εν προκειμένω αυτή που έγινε στις 23 Φεβρουαρίου, η οποία μιλούσε για επιτυχία υπό τον όρο ότι τα ιδανικά μας είναι ευγενή και σε υπηρεσία του συλλογικού καλού. Με την παρούσα Πανσέληνο, λοιπόν, φωτίζεται πλήρως η σχετική επιτυχία ή αποτυχία…