Friday 23 October 2015

Πανσέληνος στον Ταύρο: Η Αποθέωση της ΑσφάλειαςΠραγματοποιείται στις 27 Οκτωβρίου 2015, 14:05 με συντεταγμένες Αθήνας, Πανσέληνος στο σταθερό, αισθησιακό και κτητικό ζώδιο του Ταύρου, το οποίο φυσικά συνεπάγεται ότι ο Ήλιος βρίσκεται απέναντι στον Σκορπιό. Όπως κάθε Πανσέληνος, έτσι και αυτή μας καλεί να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ δύο αντίρροπων δυνάμεων. Στην προκειμένη περίπτωση, τα εμπλεκόμενα ζώδια έχουν μεν ως κοινό ζητούμενο την επίτευξη ασφάλειας αλλά διαφέρουν ως προς το είδος της ασφάλειας που επιδιώκουν. Ως ζώδιο της Γης, ο Ταύρος έχει περισσότερο ανάγκη από υλική ασφάλεια ενώ ο Σκορπιός, ως ζώδιο του Νερού, από συναισθηματική. Μάλιστα, ο άξονας της Πανσελήνου πέφτει στην παραδοσιακή μοίρα της απόλυτης έξαρσης (3° Ταύρου) και της απόλυτης πτώσης (3° Σκορπιού) της Σελήνης. Έτσι λοιπόν, το ζήτημα της ασφάλειας τονίζεται ακόμη περισσότερο. Συγκεκριμένα, φαίνεται να υπάρχει απόλυτη θεοποίηση της βασικής ανάγκης για υλική ασφάλεια (Σελήνη στον Ταύρο στην απόλυτη έξαρσή της), η οποία φυσικά αντιτίθεται στη βαθιά σημασία που μπορεί κάποιοι να δώσουν στο ότι δεν αισθάνονται συναισθηματικά καλυμμένοι (Ήλιος στον Σκορπιό στη μοίρα της απόλυτης πτώσης της Σελήνης).


Διέξοδο από τη δυσκολία συμβιβασμού μεταξύ υλικής και συναισθηματικής ασφάλειας παρέχει ο Ποσειδώνας σε εξάγωνο με τη Σελήνη και τρίγωνο με τον Ήλιο. Συνεπώς, τομείς και δραστηριότητες που υπάγονται στη σφαίρα επιρροής του Ποσειδώνα, όπως η τέχνη, ο κινηματογράφος, οι αποδράσεις, τα όνειρα και η φαντασία, θα βοηθήσουν, αν όχι στο να συνδυάσουμε υλική με συναισθηματική ασφάλεια, τουλάχιστον στο να πιστέψουμε, να χαλαρώσουμε και να αφήσουμε το σύμπαν να μας πάει εκεί που θέλει. Άλλωστε, το τετράγωνο του Κρόνου με τον Ποσειδώνα δημιουργεί ένα αίσθημα ανικανοποίητου λόγω σύγκρουσης μεταξύ πραγματικότητας και ιδανικών και το καλύτερο που έχει να κάνει κανείς είναι να πάει με τη φυσική ροή των πραγμάτων. Εξάλλου, η ταυτόχρονη παρουσία έξι πλανητών, καθώς και των δεσμών της Σελήνης, σε ζώδια μεταβλητά τονίζει ακριβώς αυτό: ότι δηλαδή τα πράγματα είναι υπερβολικά ρευστά αυτή την περίοδο και ότι οι αλλαγές και τα απρόβλεπτα θα είναι μέσα στο πρόγραμμα.

Τέλος, η χορηγός της Πανσελήνου, Αφροδίτη, παραμένει στο ζώδιο της παραδοσιακής πτώσης της, την Παρθένο, μετριάζοντας τις απολαύσεις και δίνοντας αξία στην τάξη και την εργατικότητα. Η συμμετοχή της στην πολυαστρία με τον Άρη και τον Δία φαίνεται να μιλάει για μια μεγάλη (Δίας) οικονομική ή συναισθηματική (Αφροδίτη) πρωτοβουλία (Άρης), ίσως μια μεγάλη αγορά, που στοχεύει στην εξειδίκευση και την αξιοποίηση των πόρων μας (Παρθένος) και που ενδέχεται να χαρίσει εύκολα μεγάλη δύναμη (Πλούτωνας σε τρίγωνο με την πολυαστρία), αρκεί να αλλάξουμε ριζικά τη νοοτροπία και την ιδεολογία μας (Πλούτωνας στην κορυφή ταυ-τετραγώνου με Ερμή και Ουρανό). Βέβαια, η ακριβείας αντίθεση της Αφροδίτης με τον Χείρωνα σε κρίσιμες μοίρες Κρόνου (17° μεταβλητών) αναδεικνύει την εσωτερική ένταση που μάλλον δημιουργεί η παραπάνω πρωτοβουλία, πιθανώς λόγω εργασιακής ανασφάλειας (κρίσιμες μοίρες Κρόνου) και αδυναμίας να αποδεχτούμε ότι υπάρχει μια θάλασσα πραγμάτων πέραν του ελέγχου μας (Χείρωνας στους Ιχθύς). Σε κάθε περίπτωση, εμείς σας ευχόμαστε να απολαύσετε όσο περισσότερο μπορείτε αυτή την Πανσέληνο που γίνεται στον άξονα των αισθήσεων και του αισθησιασμού!

No comments:

Post a Comment